Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να μη λειτουργήσουν οι «κατηργημένοι» τομείς; Τιμωρήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, θα τιμωρηθούν τώρα και οι μαθητές; του Σεραφείμ Κερασιώτη

Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να μη λειτουργήσουν οι «κατηργημένοι» τομείς; Τιμωρήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, θα τιμωρηθούν τώρα και οι μαθητές; του Σεραφείμ Κερασιώτη

http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9

Tweet

ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ «ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΙ» ΤΟΜΕΙΣ  ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ

ΟΙ «ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΕΣ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ
 ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ;
ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ;
1.      Στα μέσα του περασμένου Ιουνίου 2013 σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στάλθηκε για εφαρμογή η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας 80942/Γ2/13-06-2013 με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2013-2014», όπου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και η νομοθεσία των εγγραφών – μετεγγραφών των μαθητών των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ για το σχολικό έτος 2013 -2014.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 28η Ιουνίου 2013 ……………….…………………………………Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους, εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-03-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).             

                             Τα ΕΠΑ.Λ και οι ΕΠΑ.Σ εφάρμοσαν ως όφειλαν την εγκύκλιο περί εγγραφών και ενέγραψαν μέχρι την 28 Ιουνίου 2013 τους προαχθέντες μαθητές τους στις επόμενες τάξεις, τομείς (Β΄) και ειδικότητες (Γ΄) και τους νέους μαθητές στις αντίστοιχες τάξεις βάσει των τίτλων εγγραφής των.
            Έτσι εγγράφηκαν μαθητές στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ, σε όλους τους τομείς της Β΄ τάξης και σε όλες τις ειδικότητες της Γ΄ τάξης. Ακόμη εγράφησαν σε όλες τις ειδικότητες της Α΄ &  Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.
            Μεταξύ αυτών των τομέων και ειδικοτήτων εμπεριέχονται και οι φερόμενοι ως καταργημένοι τομείς και ειδικότητες των οποίων οι εκπαιδευτικοί τέθηκαν στις 22 Ιουλίου 2013 σε διαθεσιμότητα. Οι μαθητές όμως είναι γραμμένοι κανονικά και περιμένουν εντελώς φυσιολογικά να παρακολουθήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο 2013 τα μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ και τις  ΕΠΑ.Σ που εγράφησαν.
 
2.      Πρόσφατα στις 23 Αυγούστου 2013 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/59-eggrafa-deyterobathmias-ekpaideysis/9987-23-08-13.html, ανακοινώθηκαν εγκύκλιοι του υπουργού με θέματα,
  «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου» και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
……………………………………
Αποφασίζουμε:
Στην Α΄ Τάξη Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ……………………………………………
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου ……………………………..
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος 2013-2014.
Η με αρ. πρωτ. 42790/Γ2/12-04-2012 (Β΄ 1377) Υ.Α. καταργείται.
Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 111276/Γ2/08-10-2007 (Β΄ 2057) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61173/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 28968/Γ2/13-03-2009 (Β΄ 603), 540/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α. .
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

            Με την παρούσα εγκύκλιο ο υπουργός τροποποιεί για το σχολικό έτος 2013-2014 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ ενώ για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις αφήνει τα ίδια ωρολόγια προγράμματα για όλους ανεξαίρετα τους τομείς και ειδικότητες. Δεν υπάρχει (και πολύ ορθά) αναφορά για καταργημένους τομείς, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εν μέσω φοίτησης των εγγεγραμμένων μαθητών. 
3.      Στον ιδρυτικό νόμο 3475/2006 που διέπει την λειτουργία των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ αναφέρεται στο άρθρο 8,

Ίδρυση- κατάργηση- µμετατροπή- συγχώνευση
…………………………………
4.                  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ∆ηµόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007.
 Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε.  εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας µέχρι και τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.  ………………………………

Στον ιδρυτικό νόμο 3475/2006 για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑ.Σ ο νομοθέτης εφαρμόζει το νόμο μόνο για την Α΄ τάξη και επιτρέπει τους μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου και του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στις ειδικότητες όπου είχαν εγγραφεί. Δεν ανατρέπει σε καμία περίπτωση το τριετές πρόγραμμα σπουδών των μαθητών που τους βρίσκει η μεταρρύθμιση μέσα στον κύκλο των σπουδών τους. Αυτό το λογικό και ορθό από κάθε άποψη, που ισχύει σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεν μπορεί να ισχύσει εν έτη 2013 για ορισμένους τομείς και ειδικότητες με την επερχόμενη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ.
5.      Στο νόμο 4172, Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής  του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, Κεφάλαιο Β΄, Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρονται,
Άρθρο 82

Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
  1. Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και  κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από  το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται ………………………
5. Για το σχολικό έτος 2013−2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β΄ τάξης  ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται  ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες  ειδικότητες.

Στον παραπάνω νόμο δεν γίνεται αναφορά για τη λειτουργία ή μη των τομέων Υγείας Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ και των ειδικοτήτων της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.. Προφανώς  ο νομοθέτης θεωρεί αυτονόητη την λειτουργία της Β΄ τάξης όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ και της Α΄ τάξης όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ γιατί απλούστατα δεν μπορεί να διακοπεί η φοίτηση των μαθητών εν μέσω του κύκλου σπουδών τους.
6.      Στο Non paper ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ «ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)»  του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται,
Οι 13.165 μαθητές που από τη σχολική χρονιά 2012-2013 επέλεξαν Ειδικότητες Επαγγελμάτων, που καταργούνται απρόσκοπτα θα τις ολοκληρώσουν έως να αποφοιτήσουν. Οι μαθητές που το Σεπτέμβριο του 2013 πρέπει να επιλέξουν Ειδικότητες Επαγγελμάτων στις ΕΠΑΣ ή Τομείς Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ θα επιλέξουν μεταξύ των εναπομεινάντων 22 Ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ και 10 Τομέων στα ΕΠΑΛ.

Συγκεκριμένα:

ΕΠΑΛ:
Το Σεπτέμβριο του 2013 στην Β’ τάξη ΕΠΑΛ δεν θα παρέχεται ο Τομέας Υγείας & Πρόνοιας καθώς και ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Γραφικών Τεχνών, που καταργούνται για τους μαθητές, που αποφοίτησαν εφέτος από την Α’ Λυκείου ΕΠΑΛ ή Γενικού Λυκείου.
Το Σεπτέμβριο του 2013 σε αυτές τις Ειδικότητες των ΕΠΑΛ υπάρχουν μαθητές μόνον στη Γ’ ΕΠΑΛ και είναι συνολικά 7.205, οι οποίοι απρόσκοπτα θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και γι αυτό το σκοπό θα απασχοληθούν ωρομίσθιοι καθηγητές με προτεραιότητα πρόσληψης για αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως προβλέψαμε στο σχετικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε.
ΕΠΑΣ:
Το Σεπτέμβριο του 2013 στην Α’ τάξη ΕΠΑΣ δεν θα παρέχονται οι ειδικότητες που καταργούνται για τους μαθητές, που αποφοίτησαν εφέτος από την Α’ Λυκείου ΕΠΑΛ ή Γενικού Λυκείου, δηλαδή: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
Το Σεπτέμβριο του 2013 σε αυτές τις Ειδικότητες των ΕΠΑΣ υπάρχουν μαθητές μόνον στη Β’ ΕΠΑΣ και είναι συνολικά 5.960, οι οποίοι αδιάλειπτα θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και γι αυτό το σκοπό θα απασχοληθούν ωρομίσθιοι καθηγητές, με προτεραιότητα πρόσληψης για αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως προβλέψαμε στο σχετικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε.

Στο Non paper του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρεται η μη λειτουργία των τομέων Υγείας Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών- Γραφικών Τεχνών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ και των ειδικοτήτων Αργυροχρυσοχοΐας, Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών,, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Φαρμακείων, Αισθητικής Τέχνης & Κομμωτικής Τέχνης της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω που αναφέρονται στο Non paper δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή για τα σχολικά έτη 2013–2014 και 2014-2015 για όλους τους παραπάνω λόγους. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση καμιάς εγκυκλίου που να αναφέρεται ρητά για τη λειτουργία ή μη των παραπάνω τομέων και ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δικαιολογημένα μεγάλη σύγχυση και ανησυχία στους  μαθητές και τους  γονείς  ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Όλοι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ, έχουν κάθε δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον  τριετή ή τον διετή αντίστοιχα κύκλο σπουδών στον τομέα και την ειδικότητα που έχουν επιλέξει τον Ιούνιο του 2013, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς για ορισμένους τομείς και ειδικότητες και η πολιτεία έχει κάθε υποχρέωση να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του συνταγματικά κατοχυρωμένου  δικαιώματος για ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση.
Ζητούμε να λειτουργήσουν κανονικά για το σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 όλοι οι τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ανεξαίρετα όλοι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους τομείς και ειδικότητες και φυσικά να συμπεριληφθούν όλοι οι λειτουργούντες τομείς και ειδικότητες στο νέο σχολείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να επανέλθουν στις θέσεις τους όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.
Δεν πρέπει να συμβεί σε καμία περίπτωση το φαινόμενο να έρθουν οι μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο στο σχολείο και να βρεθούν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη να μη λειτουργεί ο τομέας ή η ειδικότητα όπου έχουν εγγραφεί το Ιούνιο στο ΕΠΑ.Λ ή την ΕΠΑ.Σ. Δεν έχει κανείς, μα κανείς το δικαίωμα να στερήσει ξαφνικά σε χιλιάδες μαθητές το μέλλον τους.
Κερασιώτης  Σεραφείμ
 
Tags: Σεραφείμ Κερασιώτηςκατάργηση τομέατομέας υγείας και πρόνοιας
Tweet

Share onView the discussion thread.

Sent by gReader Pro

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Παλλήνης(Κάντζας)

Το ιστολόγιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης(Κάντζας).

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ

Από την Ιδέα της Αυτοκίνησης μέχρι τις κοινωνίες του Μεγάλου Αδελφού και από τον Εξιπερί μέχρι τον Τζόνοθαν Λίβινγκστον Σίγκαλ. Iστoλόγιο για την εποχή του Τεχνολογικού Μεσαίωνα, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Νέας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ότι άλλο προκύψει στο μεταξύ. Ερώτηση κρίσεως: πότε έγραψα ότι, η ώρα του ΔΝΤ είναι κοντά;!

O Antista/Chef προτείνει...

μάχιμα γραφικά για το διαδίκτυο και τους δρόμους

Εκπαιδ. Παρέμβαση Αχαΐας

Αυτόνομο μέλος του πανελλαδικού Δικτύου Παρεμβάσεων - Συσπειρώσεων Δ. Ε.

21aristera

για την εργατική αριστερά του 21ου αιώνα

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

...Καθηγητές Σχολείων Κυψέλης, Πατησίων, Γαλατσίου, Φιλαδέλφειας

Κανάλι

Αρχαίοι και αχρείοι Μαρξιστές - Μαοϊστές

ΖΩΝΤΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - HUMAN LIBRARY GREECE

...εκεί που οι ιστορίες ζωντανεύουν

Εργασιακή επιτροπή εργαζομένων ΔΟΛ

Το σημείο ενημέρωσης της εργασιακής επιτροπής των εργαζομένων στον ΔΟΛ

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις

Δίκτυο ριζοσπαστικών ανεξάρτητων σχημάτων και αγωνιστών στο Δημόσιο Τομέα

Επισκιασις

Hip-Hop | Το Θέμα Είναι Ταξικό

Avantgarde

Κόκκινη Ορχήστρα Αθήνας / για την επανάσταση και το σοσιαλισμό

Εργατική Εξουσία - Αρχείο

Αρχειο Κομμουνιστικου Συνδεσμου (1996-2008)

Aformi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Γκράνμα

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ ΜΕ ΠΑΕΙ, ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΕΧΕΤΕ

Exitorial

exit the news. enter the views.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και... όλα τα άλλα

Αρέσει σε %d bloggers: